Devojčica zvana ŽIVOT

Knjiga o Zoji

Ovo je potresna priča o roditeljskoj borbi za život devojčice obolele od retke bolesti. O
borbi sa ljudima na položajima bez sluha, empatije i osećaja za svako ljudsko biće. O borbi
sa sistemom i ljudskim nemarom uopšte. Posebna knjiga, koja ima za cilj da pomogne
mnogim porodicama, ulije nadu, sigurnost, pruži podršku i pomoć i pokaže kako je život
vredan. Kako zakon može da se uzme u svoje ruke i postane utemeljen i pravičan. Knjiga
koja pobeđuje svojom predanošću, srčanošću, blagošću, toplinom a pre svega neizmernom
ljubavlju i istinom. Knjiga o borbi za život svakog deteta koje je jednako pod kapom
nebeskom.